REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Osmia Oy
Työpajankatu 2
00580 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Pasi Väistö / 09-2917414

3. Rekisterin nimi
Osmia Oy:n asiakastietokanta

4. Rekisterin pitämisen peruste
Asiakassuhde

5. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään toimituksiin, asiakassuhteen hoitamiseen, laskutukseen ja maksujen

Tietosuojaseloste 21.6.2018

Rekisterinpitäjä:

Osmia Oy

Sorvaajankatu 11a

00580 Helsinki

osmia@osmia.fi

Tietosuojasivu

Rekisterinpitäjä Osmia Oy Y-tunnus: 1560382-4

Yleistä henkilötietojen käytöstä

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä toukokuussa 2016 voimaan astunutta ja 25.5.2018 alkaen kansallisesti sovellettavaa EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR). Käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, joiden käsittely on perusteltua asiakassuhteeseen, sopimuksiin, sivuston käyttöön, lakisääteisiin velvoitteisiin tai henkilön suostumukseen perustuen.

Mitä tietoja keräämme ja säilytämme

Sivustollamme on käytössä erilaisia lomakkeita kuten yhteydenottolomake ja tarjouspyyntölomake. Lomakkeiden välityksellä kerätyt henkilötiedot perustuvat aina rekisteröidyn suostumukseen (lomakkeiden käyttäminen on vapaaehtoista).

Ohessa linkki käyttämämme Mailchimp sähköpostimarkkinoinnin tietosuojasivustolle: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Keräämme seuraavia henkilötietoja lomakkeiden avulla:

● Nimi

● Sähköpostiosoite

● Puhelinnumero

Säilytämme lomakkeiden kautta kertyneitä henkilötietoja sen ajan kuin on asiakassuhteen ja palvelun tuottamisen kannalta tarpeellista.

Lisäksi keräämme analytiikkatyökalujen avustuksella seuraavia anonymisoituja henkilötietoja:

● Sivuston käyttö- ja selaustiedot

● Käytetyn laitteen tunnistetiedot

Keräämme näitä tietoja kehittääksemme markkinointiamme. Säilytämme analytiikan avulla kerättyjä anonymisoituja henkilötietoja 26 kuukautta. Anonymisoidut tiedot eivät ole yhdistettävissä kehenkään tiettyyn henkilöön.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa rekisteröityä koskevat henkilötiedot mikäli rekisteröity haluaa peruuttaa antamansa suostumuksen tai mikäli kyseisiä henkilötietoja ei enää tarvita palvelun tai asiakassuhteen hoitamiseksi. Rekisterinpitäjän ei tarvitse poistaa henkilötietoja rekisteristä mikäli laki edellyttää henkilötietojen säilyttämistä.

Henkilötietojen käsittely ja suojaus

Yksilöityihin henkilötietoihin on pääsy vain rekisterinpitäjän henkilökunnalla ja alihankkijoilla. Rekisterinpitäjä varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

Henkilötietoja säilytetään digitaalisessa muodossa tietomurroilta suojatussa paikassa. Anonymisoituja henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille kuten

analytiikkakumppaneille. Emme luovuta yksilöityjä henkilötietoja kolmansille osapuolille poislukien erikoistapauksissa lain vaatimat luovutukset viranomaisille..

Evästeiden käyttö

Sivustolla käytetään evästeitä. Käytämme sivustolla Google Analytics -seurantaohjelmaa, joka hyödyntää evästeitä. Evästeiden käytöllä seuraamme muun muassa sivustomme kävijämääriä ja käyttäjien toimintaa sivustollamme.

Lisätietoja Google Analytics -seurantaohjelmasta ja evästeistä.

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Keräämme kaikki sivustolla käytettävät evästeet anonyymisti. Google Analytics -kävijäseurannan kautta näemme esimerkiksi kuinka monta ihmistä on käynyt sivustolla ja mitä sivuja he ovat selanneet, mutta edellä mainittuja tietoja ei koskaan yhdistetä toisiin rekistereihin, jolloin henkilötiedot pysyvät anonyymeinä.

 Voit halutessasi estää Google Analyticsin evästeiden käytön muokkaamalla selaimesi asetuksia tai vaihtoehtoisesti lataamalla Google Analytics Opt-out lisäosan selaimeesi.

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi tilata verkkokaupastamme tavaroita, jos et anna henkilötietojasi.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat:

- yrityksemme ja sen työntekijät

- maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun

- kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle

- tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme

- tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme

- IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme

Sinulla on seuraavat oikeudet:

- oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

- oikeus tietojen oikaisemiseen

- oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)

- oikeus vastustaa käsittelyä

- oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)

- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.